Lớp Microsoft Project online ngày 8 và 9/5/2021

Các lớp Microsoft Project online sẽ được mở vào 2 ngày trong tháng 5: Thứ bảy ngày 8/5/202 và Chủ nhật ngày 9/5/2021. Vui lòng liên hệ trước khi ghi danh để nhận được ưu đãi nhiều hơn khi ghi danh học online.

  1. Khoá MS Project cơ bản 1 ngày: từ 8h đến 16h thứ bảy ngày 8/5/2021. Xem chi tiết
  2. Khoá MS Project nâng cao 1 ngày: từ 8h đến 16h Chủ nhật ngày 9/5/2021. Xem chi tiết
  3. Khoá MS Project chuyên nghiệp 2 ngày: từ 8h đến 17h30 (thứ bảy ngày 8/5/2021 và Chủ nhật ngày 9/5/2021). Xem chi tiết

Nội dung chi tiết về các khoá học, ghi danh và nộp học phí, các bạn vui lòng xem phần chi tiết của khoá offline.

Các bạn học viên cần cài Zoom.us để vào lớp học online.