Một số hình ảnh lớp học và sự kiện

Khoá đào tạo MS Project cho REE
EVNGenco3 Microsoft Project Advanced course