Một số hình ảnh sự kiện

Khoá đào tạo MS Project cho REE