Các lớp Microsoft Project theo chuyên đề

Mỗi chuyên đề về MS Project sẽ học một buổi. Các bạn đăng ký học chuyên đề nào thì đóng học phí chuyên đề đó.

Thời gian học: 01 buổi.

Học phí: 490.000 đồng.

Hỗ trợ sau khoá học: Học viên được hỗ trợ 06 tháng sau khi học xong.

Ghi chú: Nếu đăng ký học ngay trong ngày vui lòng liên hệ để xác nhận trước.

Yêu cầu:

  Laptop/PC đã cài sẵn phần mềm MS Project (2013/2016/2019)

Giảng viên: Ths. Phan Ngọc Thùy

Danh sách các khóa chuyên đề

1) Chuyên đề 1: Lập nhanh một kế hoạch bằng MS Project. (Thứ 2 hàng tuần)

 Nội dung chính:  Tạo và nhập kế hoạch dự án mới – Hiểu các loại liên kết – Thiết lập liên kết – Đánh mã.

2) Chuyên đề 2: Tạo Báo cáo và in ấn trong MS Project. (thứ 3 hàng tuần)

Nội dung chính: Các loại Báo cáo – Báo cáo mặc định – Báo cáo tự thiết kế – In ấn và export.

3) Chuyên đề 3: Lập và sử dụng nguồn lực trong MS Project. (thứ 4 hàng tuần)

a) Nội dung chính: Phân biệt các loại nguồn lực – Lập danh sách nguồn lực – Phân công nguồn lực cho hạng mục công việc.

  b) Yêu cầu đối với học viên:  Đã nắm nội dung trong chuyên đề 1 .

4) Chuyên đề 4: Biểu thức tính toán và bộ lọc dữ liệu, áp dụng cho Báo cáo và thống kê trong MS Project. (thứ 5 hàng tuần)

a) Nội dung chính: Tạo các cột tính toán theo nhu cầu – Tạo các bộ lọc dữ liệu theo nhu cầu – Áp dụng trong thống kê và báo cáo.

  b) Yêu cầu đối với học viên:  Đã nắm nội dung trong chuyên đề 1 và 3 .

5) Chuyên đề 5: Cập nhật dữ liệu thực tế trong MS Project. (thứ 6 hàng tuần)

a) Nội dung chính:  Tạo và sử dụng Baseline – Cập nhật dữ liệu thực tế theo nhiều cách – Phân tích tiến độ dự án.

  b) Yêu cầu đối với học viên:  Đã nắm nội dung trong chuyên đề 1  và 3.

6) Chuyên đề 6: Đồng bộ và chia sẻ nguồn lực giữa các dự án trong MS Project. (thứ 7 hàng tuần)

 a) Nội dung chính:  Quản lý Master project và Sub projects – Liên kết tiến độ giữa các sub projects – Định nghĩa Resource pool – Sử dụng resource pool. 

  b) Yêu cầu đối với học viên:  Đã nắm nội dung trong chuyên đề 1  và 3.

7) Chuyên đề 7: Lịch biểu trong MS Project. (Chủ nhật hàng tuần)

 a) Nội dung chính:  Lịch dự án – Lịch riêng cho nguồn lực – Lịch riêng cho hạng mục – Sử dụng các loại lịch trong dự án. 

  b) Yêu cầu đối với học viên:  Đã nắm nội dung trong chuyên đề 3.