Tư vấn Lập kế hoạch và Quản lý dự án bằng MS Project

Microsoft Project là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến để lập kế hoạch và quản lý dự án với nhiều quy mô khác nhau.

Các hướng dẫn tiêu chuẩn sử dụng MS Project cần phải được áp dụng một cách uyển chuyển và hết sức linh động vào các dự án thực tế để đảm bảo thu nhận được kết quả như kỳ vọng. Không phải tất cả mọi dự án đều quan tâm và khai thác tất cả các công cụ và chức năng do MS Project cung cấp. Một số dự án chỉ quan tâm đến lịch biểu, trong khi một số chỉ quan tâm đến nguồn lực, tuy nhiên một số dự án lại đặt trọng tâm vào việc quản lý nguồn lực và chi phí.

Quý vị có thể sử dụng dịch vụ tư vấn của Chúng tôi để nhanh chóng thiết lập được kế hoạch dự án, cụ thể hoá các bước cập nhật dữ liệu hiện trường (thực tế), các mẫu biểu và báo cáo cần thiết để phục vụ cho mục tiêu.

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Mekong.

Thời gian nhận tư vấn:  Thứ hai đến thứ sáu (từ 8h đến 17h).

Chi phí: theo giờ tư vấn (vui lòng liên hệ với Chúng tôi để biết thêm thông tin).