Một số mẫu đồng hồ treo tường bằng gỗ DoctorViet

Năm 2020, Công ty Đầu tư Giáo dục Mekong có tham gia tài trợ một dự án y tế cộng đồng DoctorViet – Tư vấn sức khoẻ miễn phí cho trẻ em và đồng hồ treo tường bằng gỗ tương đối tốt là hàng lưu niệm của dự án.