Lớp Microsoft Project online

Các lớp Microsoft Project online được mở thường xuyên HÀNG TUẦN. Vui lòng liên hệ trước khi ghi danh để nhận được ưu đãi nhiều hơn khi ghi danh học online.

  1. Khoá MS Project cơ bản 02 ngày. Xem chi tiết
  2. Khoá MS Project nâng cao 02 ngày. Xem chi tiết
  3. Khoá MS Project chuyên nghiệp 01 ngày. Xem chi tiết

Nội dung chi tiết về các khoá học, ghi danh và nộp học phí, các bạn vui lòng xem phần chi tiết của khoá offline.

Các bạn học viên cần cài Zoom.us để vào lớp học online.