Đào tạo theo đơn đặt hàng

Đối với dịch vụ này, chúng tôi sẽ tư vấn, thiết kế và thực hiện đào tạo cho quý vị một chương trình học phù hợp với năng lực và mục tiêu cho từng cá nhân hoặc cho tổ chức.

  1. Lập trình Android/iOS
  2. Thiết kế và lập trình game2D
  3. Microsoft Project 2013/2016
  4. Cài đặt và Quản trị Linux Server
  5. Online Marketing (Bao gồm: Facebook, Google Adwords và Email Marketing)

Đối với khóa học về game, học viên có thể đăng ký học theo chương trình riêng để thực hiện game của mình. Học viên cần gửi sơ lược về kịch bản game trước để được tư vấn chương trình học.

* Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ!