Đào tạo tập trung

Chúng tôi thường xuyên mở các lớp đào tạo ngắn hạn dưới đây.

  1. Lập trình Android/iOS
  2. Thiết kế và lập trình game2D
  3. Microsoft Project 2013/2016
  4. Cài đặt và Quản trị Linux Server
  5. Online Marketing (Bao gồm: Facebook, Google Adwords và Email Marketing)

* Đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi khi bạn cần tư vấn và hỗ trợ!