Đào tạo tập trung

Chúng tôi thường xuyên mở các lớp đào tạo ngắn hạn dưới đây. Nội dung chương trình vui lòng xem tại website http://daihoccongdong.edu.vn/

  1. Thiết kế và lập trình game2D chuyên nghiệp
  2. Thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp
  3. Microsoft Project 2013
  4. Cài đặt và Quản trị Linux Server
  5. Online Marketing
  6. HTML5 & CSS3

* Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ!