Đào tạo tập trung

Chúng tôi thường xuyên mở các lớp đào tạo ngắn hạn dưới đây. Nội dung chương trình vui lòng xem tại website http://daihoccongdong.edu.vn/

  1. Thiết kế và lập trình game2D
  2. Thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp
  3. Microsoft Project 2013
  4. Cài đặt và Quản trị Linux Server
  5. Online Marketing

* Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ!